Ορισμένα δείγματα τριφασικών μετασχηματιστών ανοιχτού και κλειστού τύπου.

Οι μετασχηματιστές μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.